OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI WYDARZENIA

Niniejszym oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

  •  

Polityka prywatności